» O našem kraju

  » Informacije za člane

  » Dogodki in akcije

  » Ostale povezave

Ukinitev pisarne društva v Fiesi

Po dogovoru z upravnikom Kampa Fiesa smo v soboto, 7.6.2008 izpraznili in vrnili prostore pisarne TD Fiesa - Pacug. Spodnje fotografije prikazujejo prostore pisarne prej in po izpraznitvi.

Slikovno gradivo:

Računalniška delovna mizicai Dokumentacija o delovanju društva Plakat za Fieško noč 2001 Omara z reklamnim gradivom

Po čiščenju:

aa bb cc dd

Vse preostale premičnine (arhiv društva, računalnik, kavomat) so od 4.7.2010 shranjene v Domu Paraplegikov!


Pripombe? Komentarji? Vtisi? Pošljite elektronsko sporočilo na naš poštni predal!
Internetno povezavo zagotavlja ARNE d.o.o.

© Copyright TD Fiesa Pacug 2005-2011