» O našem kraju

  » O društvu

  » Dogodki in akcije

  » Ostale povezave

OPPN postopek Vzhodni Pacug 2009 - 2013

Dobrodošli na straneh, ki govorijo o poteku občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Vzhodnega Pacuga. Strani bodo redno osvežene z vsemi novostmi v postopku.


Zadnje novice:


19.2.2013 - z veseljem sporočam da je bil na današnji seji OS pod tretjo točko dnevnega reda sprejet Odlok o komunalnem urejanju za naše področje. Na glasovanju je bilo 12 svetnikov ZA, 1 PROTI in 10 VZDRŽANIH! S tem je urbanističen postopek uradno zaključen!

Dokumenti s seje OS:

* predstavitev -->
* Fotografije 1 2 3


15.1.2013 je bil v Primorskih novicah objavljen članek na temo komunalnega urejanja Vzhodnega Pacuga -->


18.12.2012 je bila na seji Občinskega sveta Občine Piran sprejet osnutek programa opremljanja za področje Vzhodni Pacug v prvem branju. Sledi še drugo branje, predvidoma do marca 2013.

Video posnetek uvodne predstavitve in posnetek diskusije na Občinskem svetu. Preberite si še zapisnik naše točke dnevnega reda -->


1.6.2012 je bila objavljena novica, da namerava Vlada Slovenije legalizirati vse črno zgrajene objekte za nazaj! V tem primeru bi bilo naše delo z OPPN-jem bolj ali manj odveč. Novica -->


19.4.2012 je bila v Ljubljani podpisana pogodba med podjetjem UrbanAS d.o.o. in šestimi invetitorji v Vzhodnem Pacugu za izdelavo Programa opremljanja. Rok izdelave po pogodbi je 90 dni. Fotografija -->


20.1.2012 ob 10:00 uri je potekal sestanek pri županu Občine Piran v naslednji sestavi:

  • predstavniki Občine so bili: g. Peter Bossman, ga. Meira Hot, dr. Manca Plazar, ga. Karmen Pines, g. Boris Kočevar, g. Mark Špacapan
  • predstavniki lastnikov: g. Doro Hvalica, g. Romeo Podlogar, g. Andrej Dolničar
  • predstavniki potencialnih izvajalec Programa opremljanja: ga. Milena Tržan, g. Beno Kočevar (projektant)

Sestanek je trajal 2 uri, zaključek je bil, da Občina Piran nima finančnih sredstev za izvajanje komunalne opremljenosti in želi, da to naredijo lastniki sami. Stališče lastnikov pa je, da je to nerealno in tehnično neizvedljivo. Vseeno je ostal dogovor, da lastniki pridobijo ponudbe za izvajanje programa opremljanja skupaj z IDP (Idejnimi projekti) ter pripravo Odloka za na občinski svet. Če bo prišlo do izdelave, bo potrebna tripartitna pogodba, sklenjena med lastniki, izvajalci in Občino, kjer bodo definirani pogoji dela.


27.12.2011: v Pacugu smo imeli terenski ogled s potencialnimi izvajalci Odloga o komunalnem opremljanju: ga. Milena TRŽAN (UrbanAS d.o.o.), g. Robert KLUN (Klun Ambienti d.o.o.), g. Beno KOČEVAR (KONO-B d.o.o.) in predstavnika lastnikov: Doro Hvalica in Andrej Dolničar.


Spoštovane udeležence OPPN postopka prosimo, da čim prej poravnajo svoje obveznosti do urbanista. Po evidenci so en ali več obrokov dolžni plačati še: Kraševec, Pogačar, Podlogar, Stokin in Stanojević - Vulić. Ker je plačilo povezano z zaključkom postopka (dokumentacija), prosim da to čim prej uredite.


14.11.2011: danes je bil v Uradnem listu objavljen naš Odlok -->
Celotetna PDF datoteka je shranjena tukaj (aktualne so strani 11910 do 11917!) -->


5.10.2011: z veseljem sporočam, da je bil naš OPPN na 7. redni seji Občinskega sveta soglasno potrjen! Po objavi v uradnem glasilu Občine Piran bo stopil tudi v veljavo. Nadaljna navodila in pojasnila - glede komunalne ureditve pa sledijo v kratkem.


4.10.2011 - v torek ob 16:00 uri bo na vrsti 7. redna seja Občinskega sveta. Na njej bo tretja točka dnevnega reda druga, zadnja obravnava našega OPPN postopka.
1.) Občinsko vabilo na sejo -->
2.) Tekst sklepa in razlaga -->
3.) Grafična situacija -->


8.8.2011 - Vmes, ko čakamo na zaključek OPPN postopka, lahko že prebiramo navodila za pridobitev gradbenega dovoljenja -->
Aktualne so strani 8 do 16 v dokumentu iz revije Gradim, gre za Skrajšani ugotovitveni postopek!


4.7.2011 - prišla so vsa soglasja za II. del OPPN postopka, vseh 12 soglasodajalcev. Akt je bilo treba delno popraviti in sedaj čakamo na drugo, jsensko branje na Občinskem svetu Občine Piran.


5.5.2011 je šel na Pošto Slovenije dopis vsem udeležencem OPPN-ja s kratkim opisom trenutnega stanja in kaj nas še vse čaka -->


19.4.2011 ob 16:00 uri se je začela 5. redna seja Občinskega sveta Občine Piran v dvorani Domenica Tintoretta občinske mestne palače. Na seji je bila 14. točka Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu vzhodni Pacug (prva obravnava).

23 svetnikov je glasovala ZA predlog! Dokumenti za ogled so naslednji:
- stališča do pripomb iz javne razprave -->
- članek iz časopisa Delo --> (Nad črne gradnje v Pacugu)
- članek iz časopisa Žurnal24 --> (Jonas bo dobil sosede)
- fotografija iz seje -->

Sedaj sledi pridobivanje soglasij nosilcev urejanja prostora in nato še zaključno, drugo branje na Občinskem svetu. Predvideno je za po poletnih počitnicah. Po objavi v uradnem glasilu, bo OPPN postopek zaključen. Nas pa čaka še komunalna infrastruktura in pridobivanje gradbenih dovoljenj.


12.4.2011 - ob 10:00 uri smo imeli skupni sestanek na Občini Piran. Poročilo je naslednje:
- odgovori iz javne razprave so sprejeti in se nahajajo v gradivu, ki je objavljeno na spletni strani Občine Piran
- gradivo za prvo branje na občinskem svetu je bilo poslano svetnikom -->
- obravnava na Odbor za urbanizem, okolje in prostor je bila opravljena 12.04.ob 13:00 uri
- predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu vzhodni Pacug (prva obravnava) bo obravnavan 19.04.2011 ob 16:00 uri -->
- takoj zatem gredo naprej prošnje za soglasja vsem soglasodajalcem v Občini
- drugo (in zadnje) branje bo na vrsti za tem -predvodoma zadnja seja pred počitnicami ali prva po počitnicah
- program opremljanja se bo delal posebej in ni del Odloka o OPPN - tukaj bo potrebno še dodatno usklajevanje

Sledi se fotografija, posneta po končanem sestanku -->


8.4.2011 - ob 9:45 je bil predviden zadnji skupni sestanek na Občini, preden gre OPPN v proceduro na Občinskem svetu. STORNO!


1.2.2011 - ob 10:00 uri se je začel interni sestanek na Občini glede infrastrukture znotraj OPPN-ja in priprave odgovorov za Stališča do pripomb. Sedaj se Stališča aktivno pripravljajo in dokončujejo.


3.1.2011 - v ponedeljek je bila objavljena sprememba v vodstvu občinskega Urada za okolje in prostor, sedaj je to (zopet) dr. Manca Plazar.


10.12.2010 - v petek, dne 10.12.2010 smo imeli ob 10:00 uri napovedan prvi sestanek po volitvah pri višjemu svetovalcu na Uradu za okolje in prostor, g. Marku Spacapanu. Žal je isto jutro odpovedal udeležbo, tako da smo se dobili v naslednji zasedbi: Janja Pavšič, dr. Gregor Čok, Andrej Dolničar, Doro Hvalica in Jože Zver. V diskusiji, ki je sledila smo izpostavili naslednje odprte točke:
1.) pregled odprtih vprašanj iz javne razprave in odgovorov nanje (stališča do pripomb)
2.) dogovor glede plačila komunalnega prispevka
3.) datum prve obravnave na občinskem svetu

Dobili smo informacijo, da bi lahko bila prva obravnava predvidoma februar - marec 2011, odvisno od drugih aktivnosti Občine (proračun).


29.10.2010 - zaključen je bil drugi krog županskih volitev. Novi župan v Občini Piran je postal dr. Peter Bossman -->
To pomeni, da bomo morali verjetno naš projekt OPPN še enkrat predstaviti županu (tretjič od leta 2004).


30.08.2010 - na spletnih straneh Občine Piran je bila objavljena zanimiva povezava Javni prostorski podatki: -->


15.05.2010 - Objavljen je bil članek o naših prizadevanjih v majskem izvodu časopisa Primorski utrip: -->


29.04.2010 - javna razprava je lepo uspela, preberite članek v Primorskih novicah: -->
Končan je tudi rok za oddajanje pripomb na osnutek, zdaj je na vrsti pripravljanje odgovorov in prvo branje na Občinskem svetu.


21.04.2010 - v dvorani Krajevne skupnoisti Portorož smo imeli javno razpravo o osnutku OPPN načrta, ki je potekala v zelo konstruktivnem ozračju. Fotogalerija -->
Vse pripombe skupnega značaja bodo zbrane na enem mestu in posredovane občinskemu Uradu za urejanje prostora. Pripombe, ki jih dajete posamezniki, pa morajo biti poslane do srede, 28.4.2010 na spletni naslov: obcina.piran@piran.si.


20.03.2010 - v Primorskih novicah je bil objavljen sklep o javni razgrnitvi OPPN vzhodni Pacug -->
Javna razprava bo potekala v sredo, dne 21.04.2010 ob 17:00 uri v prostorih KS Portoroz. Vmes pa že lahko podamo morebitne pripombe na mail naslov: obcina.piran@piran.si.


11.03.2010 - za ponedeljek, dne 15.03.2010 je napovedan četrti, zadnji sklop razgovorov z lastniki glede umestitve objekta v projektu OPPN. Tokrat se dobimo v hotelu MONS.


10.03.2010 - izdelavo študije komunalne infstratkture je prevzela Občina Piran, kot največja posamezna investorica. S tem nam je prihranjeno ogromno dela glede morebitne nove, dodatne pogodbe z izvajalcem projekta. In seveda s pobiranjem finančnega vložka.


22.02.2010 - od projekta je odstopil Peter Brumnič, vključil pa se je g. Maksimilijan Kadivec. Skupaj imamo sedaj v projektu OPPN vključenih 38 objektov.


13.02.2010 - za v nedeljo (14.02.2010) napovedani tretji krog ogledov na terenu v Pacugu zaradi bolezni urbanista žal odpade. Novi termin bo sporočen naknadno.


09.02.2010 - objavljena je odločba za CPOV, podpisana je še s strani prejšnjega ministra -->


31.01.2010 - zadnjo nedeljo v januarju je bil opravljen drug krog ogledov na terenu. Datum za tretjo in zadnjo skupino bo objavljen naknadno.


26.01.2010 - danes so bili s strani urbanista poslani računi za drugi obrok plačila.


24.01.2010 - v tem vikendu je bil opravljen prvi ogled parcel z lastniki. V naslednjem vikendu (30. in 31. januar) pa sledi še druga polovica.


18.01.2010 - v tem mesecu se bodo začeli ogledi posameznih lastniških parcel. Vabila bodo še posredovana po elektronski pošti. Vsak lastnik naj bi na lokaciji predstavil arhitekturno zasnovo novega objekta. To lahko stori z skico v AutoCAD-u ali pa samo ustno urbanistu. Bolj ko boste imeli zasnovo pripravljeno, hitreje bodo potekali sestanki na lokacijah - vreme je precej mrzlo v tem letnem času.


15.01.2010 - v Primorskih novicah je bil objavljen zanimiv članek, podoben OPPN namreč poteka ta čas za območje Belega križa. Razlika je v tem, da gre na Belem križu za komercialni projekt, namenjen trgu. Članek je shranjen tukaj -->


14.01.2010 je bil poslan dopis izvajalcu OPPN postopka s strani nadzornega odbora glede ureditve zgornje dostopne poti. Kopija je bila poslana tudi na Občino Piran, Urad za urejanje prostora. Vsebina dopisa je na voljo tukaj -->


11.01.2010 je z začetkom ob 18:00 uri potekal sestanek v prostorih podjetja SKOP, Podlipoglav. Tema je bila ureditev dostopne poti C. Sestanka so se udeležili: Krušič, Kocjančič (pobudnik), Žvan, načrtovalec dr. Gregor Čok in Andrej Dolničar, koordinator pobudnikov OPPN. Glavni sklep sestanka: Meta Žvan mora v najkrajšem možnem času pridobiti dokumente o služnostni poti, bodisi od zgornjega lastnka in/ali MOL.


28.12.2009 sem poslal vsem udeležencem OPPN postopka letno poročilo. Preostalim petim neplačnikom pa še opomin za plačilo prvega obroka našemu izvajalcu U-M-A d.o.o.
Kopija dopisa -->


20.11.2009 je gospod Pavle Urankar poslal dopis Občini Piran in urbanistu, da ne priznava več vloge koordinatorja OPPN postopka. Dopis -->


16.11.2009 je gospod Peter Brumnič v imenu Društva za ohranjanje izročil partizanske tradicije Ciril Kosmač pristopil k OPPN postopku kot 26. član.


9.11.2009 je potekal sestanek glede ureditve dostopne poti iz ceste C za spodnje tri lastnike. Zapisnik -->


27.10.2009: je potekala razgrnitev novega predloga za ureditev dostopne ceste B. Vabljeni so bili samo ožji uporabniki na koncu te ceste. Zapisnik -->


19.10.2009: razgrnitev predloga za ureditev dostopne ceste B. Vabljeni so vsi uporabniki te ceste. Predstavitev predloga ni bila sprejeta, pripravi se nova varianta in predstavi naslednji torek. Zapisnik sestanka -->


2.10.2009: sestanek na Občini Piran (Urad za okolje in prostor) - pregled scenarijev za ureditev dostopne poti B in dogovor za javno predstavitev.


24.09.2009: sestanek na Občini Piran z novimi investitorjem v območju urejanja. Sprejet je bil dogovor, da se g. Peter Brumnič vključi v sedanji postopk urejanja. Pogodbene odnose pa mora urediti z nosilcem načrtovanja.

21.09.2009: članek v ponedeljkovem Delu, lokacijski načrti v Občini Piran -->


31.07.2009: sestanek na Občini Piran - dogovor z g. Urankarjem o pripravi scenarija dostopne poti B. Sprejet je bil dogovor o pripravi variantnih predlogov ureditve.


Julij 2009, vse pogodbe so podpisane, ter skupaj s prvimi položnicami poslane udeležencem postopka.


Ponedeljek, 13.07.2009: danes je podpisal urbanistično pogodbo zadnji, 25 lastnik. Ta teden jo nesem še na Občino Piran v podpis.
Ko bo podpisana še iz njihove strani, boste dobili vsak svojo kopijo pogodbe skupaj z prvo položnico za delo urbanista.


Torek, 2.06.2009: sestanek z pravniki v Kopru za pripravo urbanističnih pogodb.
Četrtek, 28.05.2009: objavljen sklep Župana v Primorskih novicah -->
Torek, 19.05.2009 ob 9:00 uri: sestanek na terenu z strokovnjakom za cestno ureditev
Objavljen je tudi sklep župana na spletnih straneh Občine Piran -->

Ponedeljek, 13.04.2009 ob 10:00 uri: zbor krajanov, lastnikov zemljišč Vzhodni Pacug. Velika večina lastnikov je za začetek postopka, zapisnik zbora -->


Sreda, 25.03.2009 ob 10:00 uri: sestanek pri Županu Pirana, dr. Tomažu Gantarju. Dobili smo zeleno luč za začetek priprave OPPN načrta!


30.3.2007 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel nov Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), ki je sedaj osnova za naše delo. Celoten tekst zakona je tukaj -->


19.06.2006 nas je prvič sprejela takratna županja Vojka Štular. Obljubila nam je pomoč pri realizaciji projekta, vendar so to preprečile jesenske lokalne volitve.


12.11.2004 smo poslali prvo Pobudo za spremembo ZN Fiesa-Pacug in sicer že s predlogom sofinanciranja. Odgovora nismo dobili nikoli. Takrat je bila županja Vojka Štular.


Leta 2004: sprejem odloka na občinskem svetu Občine Piran o uvrstitvi Vzhodnega Pacuga med površine, namenjene pozidavi. Šlo je za Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran v letu 2004 za turistično gospodarstvo in območje Fiesa-Pacug (druga obravnava). Odlok je bil objavljen v Uradnih objavah Primorskih novic v petek, dne 27. 08. 2004 -->
S tem se začnejo naše aktivnosti o začetku OLN (kasneje OPPN) postopka.


18.12.2002 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), ki je bil do veljave novega zakona (ZPNačrt) podlaga za naše delo. Celoten tekst zakona je tukaj -->


9.10.2000: leto 2000 lahko označimo za začetno leto organiziranih prizadevanj za urbanizacijo in ureditev celotnega področja Vzhodnega Pacuga. Pobudnica je bila takrat dr. Irena Zavrl. Tega dne smo namreč županji poslali prvi uradni dopis s prošnjo za ureditev razmer. Odgovora pa nismo dobili nikoli.


Leta 1998: dne 4.6.1998 občinski svet na čelu z županom Frankom Fičurjem na seji obravnava Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega prostorskega plana občine Piran. V amandmaju VII., točka 3, katerega predlaga svetnik Karel Bole zavrnejo spremembo zazidalnega načrta za področje Pacuga. Predsednica občineskega sveta je bila dr. Milena Oblak-Juh.


25.2.1983: lastniki zemljišč so dobili negativno pojasnilo Komiteja za družbeno planiranje (referat za pravne zadeve, g. Pero Zovko) glede morebitne dodelitve uživalne in uporabne pravice.


Občinski podrobni prostorski načrt Vzhodni Pacug 2009 / 2013


TURISTIČNO DRUŠTVO FIESA – PACUG
Fiesa 7
6330 PIRAN
Telefon: 05 6745 599


Pripombe? Komentarji? Vtisi? Pošljite nam sporočilo...

© Copyright TD Fiesa Pacug 2005-2013. Datum zadnje spremembe 21-Feb-2013 .