» O našem kraju

  » O društvu

  » Dogodki in akcije

  » Ostale povezave

Fiesa in Pacug


Med Piranom in Strunjanom, obdana z gričevjem, se nahajata prijetna manjša zaliva - Fiesa in Pacug. Fiesa je predvsem zanimiva po svojih dveh sladkovodnih jezerih, manjšem naravnem in večjem umetnem v bližini morja. Večje jezero je nastalo zaradi dolgoletnega prekomernega kopanja gline, potrebne za izdelavo opek. Jezeri sta zaščiteni, saj sta pomembni za floro in favno tega področja. V zadnjih desetletjih se je zaliv spremenil v pravo kopališko počitniško naselje s hoteli, avtokampom, počitniškimi domovi in vilami. Vzdolž obale poteka obnovljena sprehajalna pot ob morju vse do Pirana. Vir: Utrinki iz Slovenije - Fiesa.


Jezeri v Fiesi

Fiesa je ravnica med dvema odsekoma flišnega klifa na severni strani Piranskega polotoka. Na njej ležita jezeri izjemne ekološke vrednosti. Kot pomemben življenjski prostor različnih rastlinskih in živalskih vrst sta opredeljeni kot naravna vrednota državnega pomena in razglašeni za naravni spomenik z odlokom občine Piran iz leta 1990.

Najenostavnejši dostop v Fieso je po cesti iz Pirana, vendar je pot ob obali zanimivejša ter ljudem in naravi prijaznejša. Pobočja, ki obdajajo ravnico, so bila v preteklosti deloma zasajena z borom, večinoma pa preoblikovana v terase ter intenzivno kmetijsko obdelana. Tako lahko danes med zaraščajočimi avtohtonimi rastlinskimi vrstami pogosto srečamo zapuščene oljke in različno sadno drevje. Drevesna in grmovna zarast sega na nekaterih mestih do roba malega jezera. Ob velikem jezeru se do morja razteza ravnica s posameznimi drevesi.

Jezeri sta nastali kot posledica odkopavanja gline za potrebe nekdanje opekarne. Malo jezero leži v zatišju tik pod pobočji, je sladkovodno in globoko do 6,5 m. Večje jezero je globlje in od leta 1963 povezano z morjem, zato se v njem mešata sladka in slana voda. Obe jezeri pa z brežinami, poraslimi s širokim pasom trstičja in drugim obvodnim rastlinjem, dajeta ribam, močvirskim pticam ter predvsem redkim in ogroženim vrstam kačjih pastirjev varno zavetje. V tem svojevrstnem biotopu se tako na istem mestu srečujejo morski in sladkovodni rastlinski in živalski organizmi.

Ravnica v Fiesi, vključno z morjem in flišnim klifom, je ob ekološkem pomenu jezer in njune neposredne okolice privlačna tudi za turistične in rekreativne dejavnosti. Ob spoštovanju naravnih kvalitet območja bo taka ostala še naprej.

Vir: mag. Robert Turk, univ. dipl. biol. , Zavod RS za varstvo naravne dediščine, OE Piran

Manjše jezero (Marec 2005)

Informativna tabla (Marec 2005)

Zračni posnetki

Gospod Dane Kastelic iz Zveze paraplegikov Slovenije nam je prijazno poslal nekaj posnetkov Pacuga, narejenih iz zraka. Slike so bile posnete v začetku leta 2005


Geopedia - Fiesa in Pacug

Geopedia je brezplačni - samo nastajujoči atlas, ki ga lahko ureja vsakdo. Deluje na podobnem principu kot Wikipedia. Spodaj sta sliki Fiese in Pacuga:

Fiesa Pacug

 

Fiesa
Pacug

TURISTIČNO DRUŠTVO FIESA – PACUG
Občina Piran
Fiesa 7
6330 PIRAN
Telefon: 05 6745 599


Pripombe? Komentarji? Vtisi? Pošljite sporočilo !
Hosted By ARNE d.o.o.
© Copyright TD Fiesa Pacug 2005-2013