» O našem kraju

  » O društvu

  » Dogodki in akcije

  » Ostale povezave

Organiziranost in delovanje Turističnega društva Fiesa - Pacug

Turistično društvo Fiesa – Pacug je bilo ustanovljeno na Ustanovnem občnem zboru dne 23. 7. 1997 (uradno registrirano 28. 10. 1997) v Hotelu Barbara v Fiesi na pobudo Turistične zveze Slovenije, turističnih delavcev tega kraja (obeh hotelov, Hotel Barbara in Hotel Fiesa in počitniških domov) ter občanov Fiese in Pacuga. Društvo je bilo ustanovljeno z namenom, da bi z združenimi močmi v bodoče laže reševali neurejene razmere na tem območju. V upanju, da bi postopoma le pripomogli k izboljšanju stanja v Fiesi in še posebej, da bi dosegli kvalitetnejšo turistično ponudbo na pokrajinsko enkratnem območju Fiese in Pacuga, smo se aktivno lotili posameznih programov.


12. redna seja OBČNEGA ZBORA Turističnega društva Fiesa - Pacug, dne 26.03.2011, zapisnik na -->

Organizacija TD Fiesa Pacug je od sedaj naprej naslednja:

Predsednik
Dušan NOVAK
Podpredsednik
Janko ŽNIDARŠIČ
Upravni odbor
1. Jani TRDINA
2. Bruno ŠPOLJARIČ
3. Jože KRUŠIČ
4. Janez ŠPORAR
5. Janko ŽNIDARŠIČ
6. Vesna ČEČ
7. Nataša HOČEVAR - VESEL
Nadzorni odbor
Jože BAŠELJ
Janez KORBIČ
Danilo DELKOT
Tajnik/Tajnica TD
Bo imenovan-a naknadno

Spremenjen je tudi sedež društva: Pacug 13b, 6320 Portorož, GSM telefon je 040 300-193


11. redna seja OBČNEGA ZBORA Turističnega društva Fiesa - Pacug, - 12.12.2009, več na -->
10. redna seja OBČNEGA ZBORA Turističnega društva Fiesa - Pacug, - 1.9.2009, zapisnik -->
Dne 28.6.2006 je začel veljati novi Zakon o društvih /ZDru-1/: Ur.l. RS, št. 61/2006
Potrdila o ustanovitvi društva v PDF obliki:
AJPES DURS Statistika UE Piran

9. redna seja OBČNEGA ZBORA Turističnega društva Fiesa - Pacug, - 25.3.2006 !


23. redna seja UPRAVNEGA ODBORA Turističnega društva Fiesa – Pacug, ki bi morala biti v soboto, 23.4.2005 je odpadla zaradi nesklepčnosti. O novem terminu boste še obveščeni.


8. redna seja OBČNEGA ZBORA Turističnega društva Fiesa - Pacug, - 26.2.2005 !

Organizacija TD Fiesa Pacug je od 1.8.2009 naslednja:

Predsednica
Nataša UMEK
Podpredsednik
Janez TRDINA
Upravni odbor
1. Janko ŽNIDARŠIČ, Pacug - zahod
2. Doro HVALICA, Pacug vzhod
3. Nataša UMEK, Fiesa
4. Janez TRDINA, Dom paraplegikov Slovenije
5. Vesna ČEČ, Otroško letovišče Pacug
6. Andrej DOLNIČAR
7. Jože ZVER
Nadzorni odbor
Bruno ŠPOLJAR
Joško JORAS
Janez ŠPORAR
Tajnica TD
Milena ŽNIDARŠIČ

Organizacija TD Fiesa Pacug je bila od 26.2.2005 do 1.8.2009 naslednja:

Predsednik
Andrej DOLNIČAR
Podpredsednik
Doro HVALICA
Upravni odbor

1. Janko ŽNIDARŠIČ, Pacug, zahodni del

2. Jožko ZVER
3. Doro HVALICA, Pacug - vzhodni del
4. Zvonka TULJAK, Arze
5. Dane KASTELIC, Zveza paraplegikov Slovenije
6. Ivan ŽILIČ, Fiesa - Hotel Barbara
7. Mevmed ŠERIFOVSKI, Fiesa - avtokamp
8. Mitja ŠKROBAR
9. Vesna ČEČ, Pacug - otroško letovišče
10. Nataša UMEK
11. Borut VALENČIČ
Nadzorni odbor
Djordje TODOROVIČ
Milena ŽNIDARŠIČ
Bruno ŠPOLJAR
Disiplinsko razsodišče
Ljuba MEDAK
Janez ŠPORAR
Judita RAKOVEC ARKO
Tajnica TD
Ana POPOVIČ

Organizacija TD Fiesa Pacug med leti 2001 in 2005 je bila naslednja:

Predsednica
Nataša UMEK
Upravni odbor

1. Janko Žnidaršič, Pacug, zahodni del

2. Ana Popovič, Lucija
3. Doro Hvalica, Pacug - vzhodni del
4. Zvonka Tuljak, Arze
5. Sebastjan Misculin, Fiesa - spodnji del
6. Ivan Žilič, Fiesa - Hotel Barbara
7. Isbe Šerifovski, Fiesa - avtokamp
8. Ivan Dremelj, Fiesa - penzioni in počitniški domovi
9. Vesna Čeč, Pacug - otroško letovišče
10. Nataša Umek, Fiesa - zgornji del
11. Eda Chersicla, Fiesa - spodnji del
12. Andrej Dolničar
Nadzorni odbor
Peter Makovec
Slavko Mastnak
Janez Šporar
Častno razsodišče
Rok Sedej
Ivanka Lipoglavšek
Olga Todorovič
Tajnik TD
Dremelj Ivan

TURISTIČNO DRUŠTVO FIESA – PACUG
Fiesa 7
6330 Piran
Telefon: 05 674-55-99
Faks: 05 674-85-99
Davčna številka 28226593
Številka transakcijskega računa: 10100-0035890868 Banka Koper


Hosted By ARNE d.o.o.

© Copyright TD Fiesa Pacug 2005-2013
Obiskanost strani