» O našem kraju

  » Informacije za člane

  » Dogodki in akcije

  » Ostale povezave

9. redna seja OBČNEGA ZBORA Turističnega društva Fiesa - Pacug je bila v soboto, 25.3.2006 ob 17:00 uri v Hotelu Barbara!

Dokumenti so naslednji (vse je v PDF obliki):

Vabila: Upravni odbor društva Člani društva
Dokumenti:

Poročilo za leto 2005

Program dela za leto 2006

Slikovno gradivo:

 

Hvala vsem za udeležbo - še vedno so vsa mnenja, kritike in predlogi dobrodošli! Žal pa je ostalo nerešeno vprašanje tajnice društva, to bo nujno potrebno za normalno delovanje društva.

Tukaj pa lahko preberete overovljen zapisnik!


Vabilo na sejo je bilo objavljeno tudi na spletnem portalu Obala.net !

Pripombe? Komentarji? Vtisi? Pošljite elektronsko sporočilo na naš poštni predal!
Internetno povezavo zagotavlja ARNE d.o.o.

© Copyright TD Fiesa Pacug 2005-2008